Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programının temel amacı, bu programın eğitimini alan kişiyi işletmelerin ne şekilde işlediği konusunda bilgilendirerek, karşılaşılan problemler karşısında durum analizi yapabilme yeteneğini benimsetmek ve yöneticinin yardıma ihtiyaç duyduğu her konuda fikir yürütmek ve işleri düzene sokmak gibi faaliyetler konusunda bilgilendirmektir.

Süre: ~40 Saat

Program İçeriği

 • Büro Kavramı
 • Büroların İşletmeler İçin Önemi
 • Büro Türleri
 • Genel Olarak Büro Faaliyet Alanları
 • Büro Faaliyet Alanlarında Çalışan Kişiler
 • Yönetim Kavramı
 • Yönetim Anlayışları
 • Temel Yönetim İşlevleri
 • Büro Yönetiminin Amacı
 • Büro Yöneticisi Ve Örgüt İçindeki Yeri
 • Büro Yöneticisinin Görev Ve Sorumlulukları
 • Büro Yöneticisinde Bulunması Gereken Nitelikler
 • İşletme Örgütü İçinde Büronun Yeri
 • Bürolarda Geleneksel Örgüt Yapıları
 • Bürolarda Uyarlanabilir Örgüt Yapıları
 • Bürolarda Biçimsel Olmayan Örgüt Yapıları
 • Büroda İşbölümünün Yapılması
 • Örgüt Şemaları Ve Örgüt El Kitapları
 • İnsan Kaynaklarının Planlanması
 • İş Tanımlarının Ve İş Gereklerinin Hazırlanması
 • Personelin İşe Alınması
 • Personelin Eğitilmesi Ve Geliştirilmesi
 • Büro İç Çevresinin Örgütlenmesi
 • Çalışma Ortamının Fiziksel Koşullarının Düzenlenmesi
 • Büro Makinelerinin, Mobilyalarının Ve Diğer
 • Donanımların Düzenlenmesi
 • İletişim Kavramı
 • İletişim Süreci Ve Temel Unsurları
 • Örgütsel İletişim
 • Örgütsel İletişim Türleri
 • Kişisel Zamanın Etkili Kullanılması
 • Örgütsel Zamanın Etkili Kullanılması
 • Kalite Ve Kalite Yönetimi Kavramları
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Kalite Belgesi Ve Kalite Ödülü
 • Verimlilik Kavramı
 • Bürolarda Verimliliği Etkileyen Faktörler
 • Bürolarda Verimliliğin Artırılması
 • Verimlilik Artırma Teknikleri
 • Formların Amacı Ve Önemi
 • Form Türleri
 • Form Yönetimi İlkeleri
 • Dosyalamanın Amacı Ve Önemi
 • Dosyalama Ve Arşivleme Hizmetlerinin Yönetimi
 • Dosyalama Sistemleri
 • Dosyalama Süreci
 • Genel Olarak Arşiv Kavramı
 • Geleneksel Arşivleme
 • Bilgisayar Ortamında Arşivleme

More Info

Kampanyalar

Tüm kampanyalarımız için buraya tıklayınız.

Takip edin!

Facebook ve twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde bizi takip ederek sistemimizdeki gelişme ve kampanyalardan en kısa sürede haberdar olabilirsiniz.

İş Ortaklığı

Eğitim organizasyonu yapmak isteyenler, öğrenci kulüpleri, vb için birlikte çalışma imkanı sunuyoruz. Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.