Lojistik Yönetimi Eğitimi

Lojistik tarih boyu kullanılmakta olan bir kavramdır. Kelimenin kökeni Yunanca ?logistikos? kelimesinden türemiş olup ?hesap bilimi?, ?hesaplama yeteneği? anlamına gelmektedir. Lojistik ilk başlarda literatürde askeri kökenli bir ifade olarak yer almıştır. Askeri alanda lojistik, araç, gereç ve birliklerin hareket organizasyonunu tanımlamak için kullanılmaktadır. Lojistik iş literatürüne ise yakın zamanda girmiştir, işletmelerde lojistik, tedarikçiden son kullanıcıya uzanan zincirde ham madde ürün, hizmet gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi işlemlerini yerine getirmektedir. Zaman içerisinde lojistik kavramının getirdiği anlayış hızla yayılmış ve gelişim göstermiştir.

Lojistiğin işletme içerisinde üstlendiği fonksiyon ise şu şekilde özetlenebilir: Lojistik, tedarikçilerden sağlanan malzemenin organizasyona, organizasyon içerisinde işlem birimlerine ve bitmiş ürünlerin dağıtım kanalları ve müşteriye akışından sorumlu fonksiyondur.

Süre: ~50 Saat

Program İçeriği

 • Lojistiğin Temel Kavramları
 • Lojistiğin Tanımı
 • Lojistiğin Gelişimi
 • İşletmelerde Lojistiğin Rolü
 • Lojistik Faaliyetleri
 • Lojistiğin Önemi
 • Elektronik Ticaret Lojistiği (E-Lojistik)
 • Lojistik İş Süreçleri
 • Lojistik Sistem İşleyişi
 • Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı (DKK)
 • Uluslararası Lojistik Ve Taşıma İşleri Organizatörleri
 • Lojistik Ekonomisinin Tanımı Ve Kapsamı
 • Lojistik Ve Ekonomi Arasındaki İlişkinin
 • Değerlendirilmesi
 • Lojistik İşletmelerinde Üretim Ve Maliyetler
 • Lojistik Sektöründe Rekabet Düzeyi
 • Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı: Üçüncü Parti Lojistik
 • Dünya Ekonomisinde Lojistik Sektörü
 • Lojistik Üs Ve Bölgelerin Ekonomideki Rolü
 • Lojistik Performans İndeksi
 • Küresel Malı Krizin Lojistik Sektörüne Etkisi
 • Lojistik Sektörü Ve Ekonomisinin Geleceği
 • Tedarik Zinciri
 • Tedarik Zincirinin Yapısı
 • Hizmet Sağlayan İşletmeler
 • Tedarik Zinciri Kararları
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetiminin Amaçları
 • Tedarik Zinciri Yönetiminin Faydaları
 • Lojistik Yönetimi
 • Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetimi Karşılaştırması
 • Lojistik Faaliyetlerde Bilgi Sistemleri
 • Lojistik Maliyet Yönetimi
 • Lojistikte Müşteri İlişkileri
 • Müşteri İlişkileri Yönetiminin Amaçları
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Sisteminin Temel Yapısı
 • Müşteri İlişkileri Yönetiminin Aşamaları
 • Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi
 • Pazarlama ve Lojistik
 • Destek Lojistik Faaliyetler
 • Dağıtım Kanalları ve Lojistik
 • Tersine Lojistik
 • Tehlikeli Maddelerin Emniyetli Taşınmasına
 • İlişkin Düzenlemeler
 • Tehlikeli Madde Lojistik Süreçleri
 • Risk Yönetimi ve Lojistik İşlemleri

More Info

Kampanyalar

Tüm kampanyalarımız için buraya tıklayınız.

Takip edin!

Facebook ve twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde bizi takip ederek sistemimizdeki gelişme ve kampanyalardan en kısa sürede haberdar olabilirsiniz.

İş Ortaklığı

Eğitim organizasyonu yapmak isteyenler, öğrenci kulüpleri, vb için birlikte çalışma imkanı sunuyoruz. Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.